Общински съвет Шумен

МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите в общината при условия и ред, определени от действащото законодателство. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години. Настоящият състав на Общински съвет – Шумен е избран през октомври 2019 година (мандат 2019-2023) и се състои от 41 общински съветници.

Айсун Ибрямова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Албена Иванова – Неделчева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Артур Алтунян
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Бисерка Йовчева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Борислав Беджев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Валентин Александров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Валентин Петров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Васил Тодоров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Георги Георгиев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Виолета Неделчева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Владислав Григоров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Гьокхан Реджеб
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Гюнай Тефиков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Данаил Данчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Даниела Русева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Деница Спасова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Десислава Димитрова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Димитричка Недева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Добри Стоянов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Добромир Драев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Евгения Михова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Емне Осман
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Живка Иванова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Захари Димитров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Ивайло Петров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Иван Йонков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Камен Андонов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Красимир Костов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Лили Петрова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Максим Иванов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Метин Джамбазов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Митко Савов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Светлозар Николов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Светозар Петков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Стефан Минков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Сунай Исуф
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
 
Христофор Крумов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Явор Якимов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Янаки Янакиев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
 
BulgarianEnglish
Skip to content