Общински съвет Шумен

МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите в общината при условия и ред, определени от действащото законодателство. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години. Настоящият състав на Общински съвет – Шумен е избран през октомври 2019 година (мандат 2019-2023) и се състои от 41 общински съветници.

Айсун Ахмедова Ибрямова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Албена Димитрова Иванова – Неделчева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Артур Едуард Алтунян
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Бисерка Бончева Йовчева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Борислав Йорданов Беджев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Валентин Асенов Петров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Васил Гочев Тодоров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Венцислав Дянков Венков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Георги Тодоров Георгиев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Виолета Любенова Неделчева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Владислав Григоров Григоров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Гьокхан Илхан Реджеб
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Гюнай Ибрямов Тефиков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Данаил Жулиянов Данчев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Даниела Кирилова Русева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Деница Венециева Спасова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Десислава Стоянова Димитрова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Димитричка Господинова Недева
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Добри Сашков Стоянов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Добромир Веселинов Драев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Евгения Цветанова Михова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Емне Муса Осман
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Живка Тонева Иванова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Захари Цонев Димитров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Ивайло Кирилов Петров
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Иван Митев Йонков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Камен Иванов Андонов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Красимир Благоев Костов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Лили Василева Петрова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Максим Йорданов Иванов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Метин Хилмиев Джамбазов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Митко Киров Савов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Светлозар Начев Николов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Светозар Георгиев Петков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Стефан Маринов Минков
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Сунай Садък Исуф
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
 
Христофор Крумов Крумов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Явор Цеков Якимов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Янаки Иванов Янакиев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
 
BulgarianEnglish
Skip to content