Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

МЕТИН  ДЖАМБАЗОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1964 г.
Професия: адвокат
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: мандат 2019 – 2023 г., мандат 2015 – 2019 г.,
мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 303 575
Е-поща: gamatc@ abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член
ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – член
ВК за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен – председател

Skip to content