Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1979 г.
Професия: юрисконсулт
Образование: висше, специалност „Право“
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 879 056 365
Е-поща: dimitrova_dessi@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член

Skip to content