Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

МАХМУД  АЛАМО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1970 г.
Професия: лекар
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 888 807 044
Е-поща: dr.alamo@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Здравеопазване и социална политика“ – зам.- председател
Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение – член
Комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен

Skip to content