Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДИМИТЪР  АЛЕКСАНДРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1961 г.
Професия: –
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: мандат 2007-2009 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 202 888
Е-поща: aleksandrov@al-co.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член
ПК „Екология, селско стопанство и води” – член

Skip to content