Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ИВАЙЛО КИРИЛОВ ПЕТРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1956 г.
Професия: лекар
Образование: висше медицинско и здравен мениджмънт
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 888 332 005
Е-поща: dr_i5@yahoo.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – председател
2. Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение – член
3. Комисия по ч. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен – член

Skip to content