Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СЪСТАВ НА ВРЕМЕННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН
(мандат 2019-2023)

На основание чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен с Решение № 730 по протокол № 37 от 30.06.2022 г. е избрана временна комисия за избор на нов обществен посредник  в състав от 11  члена както следва:

Представители на Общинския съвет  Шумен:Митко Киров
 Светозар Петков
 Бисерка Йовчева
 Красимир Костов
 Метин Джамбазов
Представители от общинска администрация:Росица Антонова
 Д-р Светлана Маркова
 Диян Димитров
Представители на неправителствени организации:Росица Василева
 Недялка Русева
 Нина Белчева

Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен в състав:
(мандат 2023 – 2026)
Председател:Даниела Русева
Членове:1. Десислава Димитрова
 2. Максим Иванов
 3. Метин Джамбазов
 4. Лили Петрова
 5. Светозар Петков
 6. Явор Якимов

 

Skip to content