Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

БОРИС  ИВАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1985 г.
Професия: хореограф-педагог
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 898 514 657
Е-поща: boris.iliev.ivanov@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Просвета, образование и наука“ – член
ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания и медийна политика“ – зам.- председател

Skip to content