Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДАНАИЛ  ДАНЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1982 г.
Професия: икономист
Образование: висше
Избран с политическа сила: КП „Левицата!“
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г., мандат 2015-2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 896 778 004
Е-поща: danail_danchev@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член

Skip to content