Общински съвет Шумен

АЙСУН АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1994 г.
Професия: икономист
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 890 209 077
Е-поща: aysu.avramova1@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Бюджет и финанси“ – член

Skip to content