Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ПЕТЪР ПЕТРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1986 г.
Професия: мениджър в туризма
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП „Общество за нова България“
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 888 007 444
Е-поща: petermpetrov@yahoo.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество ” – член
ПК „Младежки дейности и спорт“ – член
Комисия по ЗПК – член
ВК за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен – член

Skip to content