Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГЬОКХАН ИЛХАН РЕДЖЕБ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1994 г.
Професия: организатор на дейности
Образование: инж. логистика – бакалавър, магистър – корпоративни финанси и счетоводство
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 897 340 992
Е-поща: gyokhan94ilhan@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Младежки дейности и спорт“ – член
2. ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член

Skip to content