Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ПЛАМЕН  ПЕТКОВ
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Година на раждане: 1959 г.
Професия: адвокат
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: мандат 2015 – 2019 г., мандат 2011 – 2015 г., мандат 2007-2011 г., мандат 2003 – 2007 г., мандат 1999 – 2003 г., мандат 1995 – 1999 г.
Телефон за контакти: (+359) 898 485 732
Е-поща: p.h.petkov@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Правна и опазване на обществения ред “ – председател
ВК за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен – член

Skip to content