Общински съвет Шумен

Подадени декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, мандат 2019-2023 г.

BulgarianEnglish
Skip to content