Общински съвет Шумен

Регистър на Декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регистър на неподалите Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2023 г.

Подадени декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, мандат 2019-2023 г.

Skip to content