Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДЕНИЦА ВЕНЕЦИЕВА СПАСОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1987 г.
Професия: учител
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 896 848 537
Е-поща: denitsa_spasova@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ – зам.-председател
2. ПК „Просвета, образование и наука“ – член

Skip to content