Общински съвет Шумен

ДОБРОМИР ВЕСЕЛИНОВ ДРАЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1971 г.
Професия:
Образование:
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 878 528 430
Е-поща: d.draev@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Екология и селско стопанство“ – зам.-председател
2. ПК „Младежки дейности и спорт“ – член

Skip to content