Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЯВОР ЦЕКОВ ЯКИМОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1974 г.
Професия: преподавател по история, в момента директор на СУ „П. Волов“ град Каспичан
Образование: висше история в ШУ „Епископ Константин Преславски“
Избран с политическа сила: ПП ВМРО – Българско национално движение
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 897 836 619
Е-поща: yavor_tzekov@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – член

Skip to content