Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ХРИСТОФОР КРУМОВ КРУМОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1968 г.
Професия: ръководител технически проекти
Образование: висше „Електрически централи, мрежи и системи“ – магистър; висше „Счетоводство и контрол“ – магистър
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 133 854
Е-поща: hkrumov@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – председател
2. ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ – член
3. Комисия по ЗПКОНПИ – член

Skip to content