Общински съвет Шумен

ЯНАКИ ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1962 г.
Професия: лекар-ортопед
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 886 837 008
Е-поща: Janakiev62@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – зам.-председател
2. ПК „Младежки дейности и спорт“ – зам.-председател
3. Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение – член

BulgarianEnglish
Skip to content