Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЕВГЕНИЯ ЦВЕТАНОВА МИХОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1971 г.
Професия: доктор по управление на образованието
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: –
Е-поща: mihovaevgeniya@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – председател
2. ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ – член

Skip to content