Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

БОРИСЛАВ  КОСТОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1979 г.
Професия: машинен инженер
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП „Възраждане“
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 899 234 103
Е-поща: b_kostoff@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член

Skip to content