Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ИВАЙЛО  ИЛИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1973 г.
Професия: адвокат
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015 г.
Телефон за контакти: (+359) 899 271 681
Е-поща: advokat_iliev@mail.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – зам.- председател
ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член
Комисия по ЗПК – председател
ВК за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен – член

Skip to content