Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ВАСИЛ  ТОДОРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1979 г.
Професия: доктор по екология
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП „Общество за нова България“
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г., мандат 2015-2019 г., мандат 2011-2015 г., мандат 2007-2011 г.
Телефон за контакти: (+359) 887 747 257
Е-поща: vasil_ss@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Екология, селско стопанство и води” – зам.- председател
ПК „Просвета, образование и наука“ – член

Skip to content