ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2024 г./

 ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2024 г./ 18.07.2024 г.  /четвъртък/  Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 11:00 ч. в зала 304 на Община Шумен; 19.07.2024 г.  /петък/ ПК „Младежки дейности и спорт“ от 10:30 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Екология, селско стопанство, води,[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2024 г./

 ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2024 г./ 20.06.2024 г.  /четвъртък/ ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Бюджет и[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2024 г./

 ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2024 г./  22.05.2024 г.  /сряда/ Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 09:00 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Просвета, образование и наука“ от 13:00[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2024 г./

 ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2024 г./ 18.04.2024 г.  /четвъртък/ ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2024 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2024 г./ 21.03.2024 г.  /четвъртък/ ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен. 22.03.2024 г. /петък/ ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 304 на Община[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2024 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2024 г./ 12.02.2024 г. /понеделник/ ПК „Младежки дейности и спорт“ от 10:30 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:00 ч. в стая 317 /кабинета на г-жа Аспарухова/ на Община Шумен; ПК „Просвета, образование и наука“ от[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 19 декември 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2024 г./ 18.01.2024 г. /четвъртък/ ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 09:00 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Просвета, образование и наука“[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 19 декември 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2023 г./ 12.12.2023 г.  /вторник/ ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:00 ч. в зала 304 на Община Шумен; 13.12.2023 г. /сряда/ ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10:00 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Правна и[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 28 септември 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 28 септември 2023 г./ 20. 09. 2023 г. /сряда/  Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Младежки[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 11 септември 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 11 септември 2023 г./ 31.08.2023 г. /четвъртък/  ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен; […]