ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 28 септември 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 28 септември 2023 г./ 20. 09. 2023 г. /сряда/  Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Младежки[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 11 септември 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 11 септември 2023 г./ 31.08.2023 г. /четвъртък/  ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен; […]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2023 г./ 20.07.2023 г.  /четвъртък/ -ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;-ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;-ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2023 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2023 г./ 22.06.2023 г. /четвъртък/  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2023 г./ 18.05.2023 г. /четвъртък/  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2023 г./ 20.04.2023 г. /четвъртък/  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.30 ч. в зала 304 на Община Шумен;  ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм,[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2023 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2023 г./ 23.03.2023 г. /четвъртък/  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.00 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2023 г./ 16.02.2023 г. /четвъртък/  ПК „Просвета, образование и наука” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен;  ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2023 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2023 г./ 19.01.2023 г. /четвъртък/ ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен; ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване и социална[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./ 13.12.2022 г. /вторник/  ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 304 на Община[…]