Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ИВАЙЛО  ОБРЕТЕНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1974 г.
Професия: търговец
Образование: средно
Избран с политическа сила: ПП „Възраждане“
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 892 240 462
Е-поща: revival-shumen@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – член
ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член
ВК за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен – член

Skip to content