Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1968 г.
Професия: учител
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г.
Телефон за контакти: (+359) 893 352 633
Е-поща: monix1@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Просвета, образование и наука“ – председател
ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания и медийна политика“ – член

Skip to content