Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЗЛАТИН  КАЙРЯКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1976 г.
Професия: директор
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 893 377 951
Е-поща: kairjakov@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – зам.-председател
ПК „Екология, селско стопанство и води“ – член

Skip to content