Общински съвет Шумен

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ПЕТРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1959 г.
Професия: лекар
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: –
Е-поща: –

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Бюджет и финанси“ – член
2. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член

Skip to content