Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СТЕФАН МАРИНОВ МИНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1969 г.
Професия: преподавател
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ВМРО – Българско национално движение
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 896 201 425
Е-поща: smminkov@yahoo.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Просвета, образование и наука“ – член
2. ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ – член
3. Комисия по ЗПКОНПИ – член

Skip to content