Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СУНАЙ  ИСУФ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1972 г.
Професия: инспектор в ИАРА
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: мандат 2023 – 2019 г., мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 893 772 667
Е-поща: sunay_mig@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – председател
ПК „Бюджет и финанси“ – член
Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл.170, ал. 2 от ЗИНЗС – член

Skip to content