Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

АРТУР ЕДУАРД АЛТУНЯН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1975 г.
Професия: юрист – адвокат при Aдвокатска колегия – Шумен
Образование: висше
Избран с политическа сила: „Демократична България – Обединение“
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 899 897 521
Е-поща: arturaltunqn@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – член
2. ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член
3. Комисия по ч. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен – член

Skip to content