Общински съвет Шумен

ДИМИТРИЧКА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1954 г.
Професия: строителен инженер, икономист
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 887 289 363
Е-поща: stroiz.nedeva@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – зам.-председател
2. ПК „Екология и селско стопанство“ – член
3. Комисия по ЗПКОНПИ – председател

BulgarianEnglish
Skip to content