Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

АЛЕКСАНДЪР ДЕНЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1984 г.
Професия: експерт в КЗД
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП – ДБ
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 887 064 944
Е-поща: sofiaoblastkzd@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Екология, селско стопанство и води” – член
ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член

Skip to content