Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЖИВКА ТОНЕВА ИВАНОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1957 г.
Професия: икономист, учител
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 882 522 552
Е-поща: zh.toneva@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „ Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” – председател
2. ПК „Просвета, образование и наука” – член

Skip to content