Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

МИТКО КИРОВ САВОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1952 г.
Професия: машинен инженер
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 889 940 909
Е-поща: m.kirov52@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член
2. ПК „Екология и селско стопанство“ – член

Skip to content