Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СВЕТЛОЗАР  НИКОЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1973 г.
Професия: земеделие, спортист
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: мандат 2019 – 2023 г., мандат 2015 – 2019 г., мандат 2011 – 2015 г.
Телефон за контакти: (+359) 899 837 920
Е-поща: agrogrup_vp@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Екология и селско стопанство“ – председател
ПК „Бюджет и финанси“ – член

Skip to content