Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ВЕСЕЛИН  ПЕНЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1989 г.
Професия: адвокат
Образование: висше
Избран с политическа сила: КП „Левицата!“
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г., мандат 2015-2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 885 198 654
Е-поща: vpencheff@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член
ПК „Младежки дейности и спорт” – член
Комисия по ЗПК – член
ВК за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен – член

Skip to content