Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ТАТЯНА  КИПРОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1974 г.
Професия: финансист
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 889 230 978
Е-поща: credit_invest@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Бюджет и финанси“ – зам.- председател
ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член

Skip to content