Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ПАВЕЛ  КАРАИВАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1978 г.
Професия: учител
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: мандат 2011 – 2015 г.

Телефон за контакти: (+359) 899 846 765
Е-поща: karaivanov_1978@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Младежки дейности и спорт“ – зам.- председател

ПК „Екология, селско стопанство и води“ – член

Skip to content