Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

МЕТИН ХИЛМИЕВ ДЖАМБАЗОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1964 г.
Професия: адвокат
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 303 575
Е-поща: gamatc@ abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член
2. ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ – член

Skip to content