Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ВЕНЦИСЛАВ  ВЕНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1957 г.
Професия: журналист
Образование: висше
Избран с политическа сила: КП „Левицата!“
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г., мандат 2015-2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 887 754 553
Е-поща: vvenkov1957@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания и медийна политика“ – председател

ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член

Skip to content