Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ПАВЕЛ  ПАВЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1971 г.
Професия: учител
Образование: висше
Избран с политическа сила: Независим кандидат
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 878 400 257
Е-поща: p.pavlov@bazovo.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Младежки дейности и спорт“ – член
ПК „Просвета, образование и наука“ – член
Комисия по ЗПК – член
ВК за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен – зам.- председател

Skip to content