Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЛИЛИ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1989 г.
Професия: юрист
Образование: право и политология
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Телефон за контакти: (+359) 894 641 295
Е-поща: lilly.petrova.sh@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Младежки дейности и спорт“ – председател
2. ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – зам.-председател
3. Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража – член
4. Комисия по ЗПКОНПИ – член

Skip to content