Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1966 г.
Професия: адвокат
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2009 – 2011 г.,
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 30 35 41
Е-поща: petcofcom@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – председател
2. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член

Skip to content