Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

НИКОЛАЙ  КАЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1947 г.
Професия: военен пилот
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: мандат 2011 – 2015 г., мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 887 652 063
Е-поща: nik.kalev@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания и медийна политика“ – член

Skip to content