Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА РУСЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1965 г.
Професия: адвокат
Образование: юридическо
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ (БНД, ЕНП, ССД, Глас народен, НДСВ)
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2003 – 2007 г.
Общински съветник в мандат 2007 – 2011 г.
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 331 815
Е-поща: ruseva@icon.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член
2. ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член
3. Комисия по ЗПКОНПИ – член

Skip to content