Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

КАТЯ  КАЙРЯКОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1960 г.
Професия: преподавател
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 894/441 514
Е-поща: kajrjakova@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Просвета, образование и култура“ – зам.-председател
ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член

Skip to content