Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ВАЛЕНТИН  ПЕТРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1959 г.
Професия: лекар
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г.
Телефон за контакти: (+359) 896 786 286
Е-поща: mc_elit@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Здравеопазване и социална политика“ – председател
Комисия по ЗПК – член
Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение – член
Комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен

Skip to content