Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДОБРИ САШКОВ СТОЯНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1978 г.
Професия: електроинженер
Образование: висше, магистър по компютърни системи и технологии; магистър по енергетика и електрообзавеждане
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Е-поща: dobri_stoyanov@mail.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Младежки дейности и спорт” – член
2. ПК „Териториално развитие и селищно устройство” – член
3. Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража – член

Skip to content