Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЕМНЕ МУСА ОСМАН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1978 г.
Професия: медицински физик
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 889 755 626
Е-поща: emne_osman@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член
2. ПК „Просвета, образование и наука” – член
3. Комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища (НУРУЖНННПОЖ) – член

Skip to content